Náhradné plnenie

Náhradné plnenie

Ako to v skutočnosti funguje?

Ak máte firmu s počtom zamestnancov napríklad 50 máte povinnosť zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých, čo je po zaokrúhlení 2 zamestnanci. Ak nezamestnáva ani jedného zdravotne posithuntého, tak ročný poplatok štátu je 2 x 1115,36 EUR = 2230,72 EUR (platí pre rok 2018). Táto povinnosť vzniká všetkým, ktorý zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov. Tieto peniaze môžete ušetriť ak nakúpite napríklad kancelárske potreby, reklamné alebo  darčekové predmety, alebo renovované tonery priamo v našej chránenej dielni. Názor, že náhradné plnenie je administratívne náročné, je omyl. Doklady, ktoré k administrácii náhradného plnenia potrebujete, vám hneď po doručení tovaru a platby zašleme. Jediná vaša povinnosť je tieto doklady spolu s ročným výkazom o počte zamestnancov doručiť do 31.03. na príslušný úrad práce. Náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne. Preto neváhajte a nakupujte po celý rok. Na konci roka vám vystavíme potvrdenie za nákupy za celý rok súhrnne. Nenechávajte si to na koniec roka, nemusíte to stihnúť!

Takže: aké máte možnosti?

Zamestnať potrebný počet zdravotne postihnutých zamestnancov.. alebo ...osloviť nás a využiť náhradné plnenie...  
zaplatiť ročný poplatok štátu 1 197,00 EUR (platí pre rok 2019) za jedného NEZAMESTNANÉHO zdravotne postihnutého.

Čo sú to chránené dielne a načo slúžia?

Povinnosť zamestnávať zdravotne postihnutých ľudí majú podľa zákona č. 389/ 2006 Z.z. o službách zamestnanosti, všetky spoločnosti zamestnávajúce viac ako 20 zamestnancov.
Zamestnávatelia, ktorý nemôžu alebo nechcú zamestnať takýchto pracovníkov, musia štátu zaplatiť odvod za každého chýbajúceho zdravotne postihnutého zamestnanca.

Plateniu je možné sa vyhnúť, ak zadajú zákazku chránenej dielni, v ktorej zdravotne postihnutí zamestnanci pracujú. Tieto dielne sa okrem iného venujú softvérovým alebo reklamným službám, výrobe kancelárskych potrieb, renovácii tonerov a podobne.

Náhradné plnenie - odberanie služieb alebo výrobkov

Podľa par. 64 Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti na "započítanie" jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní.
Plnenie povinnosti je zamestnávateľ povinný preukázať úhradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Náplňou práce v chránenej dielni je renovácia tonerových a atramentových náplní prípadne aj pások do ihličkových tlačiarní + častí a súčastí tlačiarní, ktoré sa takto dajú znova zhodnotiť.

Základný princíp renovácie je vymena toho, čo je opotrebované a doplnenie toho, čo je minuté.

Ide o stredne náročnú prácu ideálnu pre zdravotne postihnutých. Potrebná je presnosť a manuálna zručnosť.

Vďaka tomu je možné produkty chránenej dielne – tonerové náplne použiť ako náhradné plnenie...

Plateniu je možné sa vyhnúť, ak zadajú zákazku chránenej dielni, v ktorej zdravotne postihnutí zamestnanci pracujú. Tieto dielne sa okrem iného venujú softvérovým alebo reklamným službám, výrobe kancelárskych potrieb, renovácii tonerov a podobne.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.
Damedis
Máte nejaké otázky?
Sme online po-pá: 7-15h